Parferie_7036
Familieferie_2542

Ankenævnet for Feriehusudlejning

Foto:Niclas Jessen&Niclas Jessen

Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og Feriehusudlejernes Brancheforening.

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler klager fra forbrugere over udlejning af ferieboliger i Danmark og det øvrige EU vedrørende fejl og mangler, der måtte udspringe af en lejeaftale. Det kan være manglende rengøring, mangler ved pool og spa eller husets standard. 

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler ikke klager over personskader eller tingsskader. 

Inden du indbringer en sag for ankenævnet, skal du have forsøgt at nå til enighed med udlejer. Det er vigtigt, at du også efter opholdet forsøger at opnå enighed med udlejeren om tvisten. Her på siden findes også en række eksempler på tidligere afgørelser. Kig i dem for at få en idé om, hvordan ankenævnet tidligere har afgjort sager, som måske ligner din sag.

Du bør være opmærksom på, at der i dansk retspraksis er afhjælpningsret, dvs. at du skal have givet udlejeren mulighed for at udbedre de fejl og mangler, du måtte have fundet ved ankomst til feriehuset.

Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket cirka seks måneder. Vi anbefaler, at korrespondance til og fra sekretariatet i videst muligt omfang foregår via e-mailadressen info@ankenaevnferiehus.dk

Bemærk, at filer, der sendes til ankenævnet, ikke må være større end 10.000 KB. Det er bedst at vedhæfte filer i Word, PDF eller JPG. Mailkorrespondance kan videresendes eller vedhæftes som elementer. 

Ankenævnets sekretariat indhenter ikke selv dokumenter via links. Du skal derfor selv downloade og gemme dokumenter som PDF og indsende dem til sekretariatet.