Klageproces

Hvordan forløber en klage?

Klageprocessen begynder med din udfyldte klageformular med tilhørende bilag. Klageformular med bilag sendes til indklagede (udlejningsbureauet).

Indklagede kommenterer klagen i et svarskrift, som sendes til dig som klager.

Du får her mulighed for at kommentere indklagedes svarskrift i en replik.

Din replik sendes til indklagede, der har mulighed for at komme med en sidste kommentar i en duplik.

Herefter bør sagen være fuldt belyst, og sagen bliver klargjort til forelæggelse for ankenævnet.

I nedenstående links kan du læse mere om klageprocessen.