Klag under opholdet/afhjælpningsret

Det er vigtig altid at fremsætte eventuelle klager over fejl og mangler under opholdet, da udlejer/bureauet ellers ikke har mulighed for at afhjælpe fejl og mangler.

Det er vigtigt at bemærke, at udlejer/bureauet altid har afhjælpningsret og -pligt. Det er derfor vigtigt at klage over fejl og mangler under opholdet. Udlejer/bureauet har ikke mulighed for at afhjælpe fejl og mangler, hvis du først giver besked ved afrejse eller efter hjemkomst. Hvis ikke du klager under opholdet, kan du sandsynligvis ikke forvente et nedslag i prisen.