Bureauer der ikke følger ankenævnets afgørelser

Her findes en offentliggørelse af de feriehusudlejere, der ikke ønsker at følge ankenævnets afgørelser.

I henhold til ankenævnets vedtægter § 18, stk. 5 og 6 afgør feriehusudlejerne selv, om de ønsker at følge afgørelsen. Såfremt en feriehusudlejer vælger ikke at følge en afgørelse, vil ankenævnet offentliggøre navnene på feriehusudlejerne her (vedtægternes § 25).

Følgende overholder ikke de afgørelser, som Ankenævnet for Feriehusudlejning har afsagt:

P.t. er der ingen, der ikke overholder afgørelser truffet af Ankenævnet for Feriehusudlejning.