Gode råd til klageformularen

   

Klageformularen udgør dit klageskrift i sagen. Klageformularen skal derfor indeholde en nøje beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over. Det er kun det, du skriver i feltet "Hvad er du utilfreds med", der behandles af ankenævnet. Klagepunkterne skal være ledsaget af en begrundelse, som skal uddybe, hvorfor du påberåber klagepunkterne. Det er fx ikke tilstrækkeligt at henvise til en e-mailkorrespondance for nærmere uddybelse af klagens indhold, idet korrespondancen skal understøtte klageformularens oplysninger.

Datoen for klagen til bureauet er den første gang, du klagede til udlejer, hvilket typisk er under opholdet.

Det skal også tydeligt angives, hvad du kræver af bureauet. Det er ikke nok at skrive "kompensation" - der skal angives et beløb. 

Er du i tvivl om, hvorledes klageformularen skal udfyldes, bør du kontakte ankenævnets sekretariat. Det kan ikke understreges tydeligt nok, at det er klagerens eget ansvar at udfylde klageformularen. Klageformularen skal understøttes af de ovenfor anførte bilag.

De øvrige processkrifter giver parterne mulighed for at komme til orde og redegøre for deres synspunkter. Det anbefales derfor, at parterne er meget omhyggelige med denne proces. Ankenævnet anbefaler, at man giver til kende, hvilke forhold man er enig i, og hvilke man ikke er enig i. Også selvom dette ville være at gentage allerede anførte synspunkter i den øvrige del af sagsmaterialet.

Det anbefales, at parterne fremfører deres argumentation i et sagligt sprog. Nedsættende bemærkninger om modparten kan være fristende, men hører ikke hjemme i en skriftlig procedure. I værste fald kan dette svække partens troværdighed.

Følg Feriehusudlejernes Brancheforening: