Hvad koster det at klage?

  

Det koster 300,00 kr. at klage. Beløbet betales tilbage, hvis der gives helt eller delvist medhold til klager. Klagegebyret tilbagebetales ligeledes, hvis Ankenævnet for Feriehusudlejning anser klagen for uegnet til behandling. 

Beløbet overføres til:

                                            Spar Nord
                                            Reg: 9286
                                            Konto: 4563107877
                                            IBAN: DK1292864563107877
                                            BIC: SPNODK22