Hvad kan jeg klage over?

  

Ankenævnet behandler alle klager, der måtte udspringe af retsforholdet mellem lejer og udlejer. Det kan fx være manglende rengøring eller varme. Ankenævnet kan ikke behandle sager om:

-  Personskade

-  Tingsskade

-  Sager, hvor der allerede måtte foreligge en afgørelse (domstol, voldgift, forlig etc.)

Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer, som er etableret i Danmark, vedrørende lejers ophold i og leje af feriehus. En klage mod et udlejningsbureau, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. Der henvises til vedtægternes § 2, stk. 1 og 2.

Følg Feriehusudlejernes Brancheforening: