Vinterudlejning

Benyttelse af danske feriehuse i vinterhalvåret

Vinterudlejning

Foto:Mikkel Heriba

Med vedtagelsen af den nye planlov, der er gældende fra 15. juni 2017, gælder følgende for udlejning af danske feriehuse i vinterperioden:

Vinterperioden er på 18 uger fra 1. november til 1. marts, hvoraf sommerhuse må udlejes i halvdelen af perioden – altså 9 uger uden pause. Dog må samme bruger – lejer eller ejer selv – højst benytte huset i 4 uger i træk.

Sommerperioden udvides fra 26 uger til 34 uger. Dermed bliver der tilladelse til 43 ugers udlejning og eget brug (eget brug minimum 2 uger) – i modsætning til tidligere 39 uger.

Følg Feriehusudlejernes Brancheforening: