Højere bundfradrag i 2016

Mandag, oktober 19, 2015

Bundfradrag for udlejning hæves til 21.000 kroner

Private feriehusudlejere får hævet deres skattefrie bundfradrag fra 20.700 kroner i 2015 til 21.000 kroner i 2016, vel at mærke hvis de udlejer deres feriehus gennem et udlejningsbureau. Det sker i forbindelse med den årlige regulering af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen, som Skatteministeriet melder ud, så fradrag ikke udhules af inflationen. Hvis man ikke udlejer gennem et autoriseret udlejningsbureau, er bundfradraget i 2016 på 10.500 kroner.

Feriehusudlejernes Brancheforening er glad for forhøjelsen i 2016. “Siden 2013 er der sket en forhøjelse af det skattefrie bundfradrag med 1.000 kroner, og dermed sikrer vi, at fradraget ikke udhules i takt med inflationen”, siger Carlos Villaro Lassen, adm. direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening, der repræsenterer udlejningsbureauerne i Danmark.

Da bundfradraget for feriehusudlejning i 2011 blev forhøjet fra 10.000 kroner til 20.000 kroner, gav det over 1.500 flere huse til udlejning, eller hvad der svarer til 10.000 flere senge, ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening. ”Det har været afgørende for rekordudlejningen i 2014 og 2015, at vi har haft en større kapacitet i sommermånederne, så vi ikke skulle melde alt udsolgt. Situationen er nu, at vi i højsæsonen godt kan bruge endnu flere feriehuse, og derfor er det positivt, at flere politikere overvejer, om bundfradraget skal have en større regulering opad til 30.000 kroner”, siger Carlos Villaro Lassen.

Der er 37.900 feriehuse til udlejning ifølge tal fra Danmarks Statistik, og hertil kommer de private feriehuse i feriecentre som DanLand og Lalandia, så det samlede tal kommer over 40.000 feriehuse til udlejning.

Ifølge Skatteministeriet er en række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de reguleres hvert år op efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2016 sker reguleringen med 1,4 procent. Man kan finde beløbsgrænserne på Skatteministeriets hjemmeside: http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser-i-skattelovgivningen-der-reguleres-efter-personskattelovens-§-20-2015-2016

Del denne side