Velkommen til Ankenævnet for Feriehusudlejning

Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og Feriehusudlejernes Brancheforening.
 

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler klager fra forbrugere over udlejning af ferieboliger i Danmark og det øvrige EU vedrørende fejl og mangler, der måtte udspringe af en lejeaftale. Det kan være manglende rengøring, mangler ved pool og spa eller husets standard. 

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler dog ikke klager over personskader eller tingsskader. 

Sagsbehandlingstiden er cirka 6 måneder, og vi anbefaler, at korrespondance til og fra sekretariatet i videst muligt omfang foregår via e-mailadressen info@ankenaevnferiehus.dk.