Hvordan klager jeg?

Når du ønsker at indbringe en klage for Ankenævnet for Feriehusudlejning

Hvis du ikke kan løse tvisten med din udlejer (bureau eller privat udlejer), kan en klage indbringes til Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Klageskriftet skal udfærdiges på den af ankenævnet udarbejdede klageformular. 

Vi skal dog her gøre opmærksom på, at du - inden du indgiver en klage - skal have forsøgt at opnå enighed med udlejeren, og det er ofte ikke nok bare at ringe eller skrive en enkelt mail til udlejeren. Der skal typisk klages både under og efter opholdet og ofte også flere gange. Ankenævnet modtager desværre mange sager, som senere bliver trukket tilbage eller forligt, fordi der ikke forud for en klage er forsøgt at opnå enighed i sagen. Ofte skal henvendelse efter opholdet rettes til udlejningsbureauets hovedkontor, se herom i lejebetingelserne.

Desuden henviser vi til afsnittet "Eksempler på tidligere afgørelser", hvor der ligger mange afgjorte sager i otte forskellige kategorier.

Hvad skal der stå i klageformularen:

Klageformularen udgør dit klageskrift i sagen. Klageformularen skal derfor bl.a. indeholde en nøje beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over. Det kan blandt andet anbefales at lave en redegørelse over hele hændelsesforløbet, før, under og efter lejeperioden. Klagepunkterne skal være ledsaget af en begrundelse, hvis formål er at uddybe, hvorfor du påberåber klagepunkterne. Det er fx ikke tilstrækkeligt alene at henvise til en e-mailkorrespondance for nærmere uddybelse af klagens indhold, idet korrespondancen skal understøtte klageformularens oplysninger.

Datoen for klagen til bureauet er den første gang, du klagede til udlejer, hvilket typisk er under opholdet.

Det skal også tydeligt angives, hvad du kræver af bureauet. Det er ikke nok at skrive "kompensation" - der skal angives et beløb. 

Er du i tvivl om, hvorledes klageformularen skal udfyldes, bør du kontakte ankenævnets sekretariat. Det kan ikke understreges tydeligt nok, at det er klagerens eget ansvar at udfylde klageformularen. Klageformularen skal understøttes af de nedenfor anførte bilag.

Med klageformularen vedlægges de i klageformularen nævnte bilag:

  • Relevant korrespondance. Eventuelle telefonsamtaler kan dokumenteres ved en udskrift fra dit telefonselskab.
  • Lejekontrakt for den feriebolig klagen angår. Angår klagen flere ferieboliger, skal alle lejeaftaler medsendes.
  • Husbeskrivelse, dvs. den beskrivelse du bestilte huset ud fra, fx annoncering eller skærmprint.
  • Lejebetingelser. Lejes feriehuset gennem et bureau, er lejeaftalen omfattet af bureauets lejebetingelser. Disse skal vedlægges klageformularen.
  • Andre dokumenter, fx billeder af fejl og mangler.
  • Kvittering for indbetaling af klagegebyret på 300 kr./40 euro.

Vær opmærksom på, at ankenævnet foretrækker at modtage filer i Word eller PDF og billeder som jpg-filer. Hvis materialet er meget omfangsrigt, kan dette med fordel gemmes i Dropbox (ikke iCloud eller OneNote).

Hvad koster det at bruge ankenævnet?

Det koster 300,00 kr. at klage. Beløbet betales tilbage klageren, hvis der gives fuldt eller delvist medhold. Klagegebyret tilbagebetales ligeledes, hvis Ankenævnet for Feriehusudlejning anser klagen for uegnet til behandling.

Er klager bosat i udlandet betales 40,00 euro.

Beløbet i danske kroner overføres til:

Spar Nord
Reg: 9286
Konto: 4563107877
IBAN: DK1292864563107877
SWIFT/BIC: SPNODK22

Beløbet i euro fra udlandet overføres til:

Reg.-nr. 9286
Konto-nr. 4580254891
IBAN: DK9192864580254891
SWIFT/BIC: SPNODK22

Klageskriftet sendes til Ankenævnet for Feriehusudlejning pr. e-mail. Da sekretariatet ønsker at fremme en hurtig sagsbehandling, opfordres alle til at sende klageskriftet pr. mail. Skulle der være spørgsmål i den forbindelse, bør du kontakte sekretariatet.

Når vi har modtaget dit klageskrift, fremsender vi hurtigst muligt en bekræftelse. 

Sekretariatet bistår gerne lejer såvel som udlejer med sagens oplysning.