Webtilgængelighed

Vi er på vej, men har nogle tekniske udfordringer. Primo/medio november er vi klar.