Regler for god forretningsskik

  

Feriehusudlejning er Danmarks største turistvirksomhed med ca. 54% af samtlige udenlandske turistovernatninger i Danmark. Erhvervet står for en samlet omsætning på ca. 6 mia. kr. og skaber en samfundsmæssig værditilvækst på ca. 4 mia. kr.

Feriehusudlejernes Brancheforening, som repræsenterer 90% af den samlede organiserede udlejning i Danmark, ønsker gennem sin vedtagelse af nedenstående regler for god forretningsskik i feriehusudlejningsbranchen over for såvel ejere som lejere af danske feriehuse at tilkendegive, at sidstnævnte hos virksomheder, der er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, vil blive præsenteret for en forretningsgang præget af professionalisme, seriøsitet samt god forretningsskik.

Feriehusudlejernes Brancheforening opfordrer såvel ejere som lejere af danske feriehuse til, i egen interesse, at sikre sig, at den virksomhed, de samarbejder med, er medlem af foreningen og derved forpligtet af brancheforeningens etiske regler.