Kodeks for godt naboskab i sommerhusområder med meget store sommerhuse

Kodeks for godt naboskab i sommerhusområder med meget store sommerhuse er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv april 2021. Kodekset går ikke forud for lokale regler.