Forhold for lejere

   

Åbningstid

For at sikre lejer mulighed for at få hjælp til at løse eventuelle problemer opstået umiddelbart efter indflytning, er det et krav, at formidleren i en periode på 4 timer efter tidligst mulige indflytning er tilgængelig - som minimum pr. telefon. Tilsvarende skal formidler være tilgængelig hele året fra mandag til fredag inden for normal kontortid.

Dispositionsret

Lejer overtager brugsretten til feriehuset for den reserverede lejeperiode, når den fulde betaling af lejebeløbet er dokumenteret erlagt til formidleren eller dennes repræsentant.

Pool og spabade

Feriehusudlejernes Brancheforening har med Miljøstyrelsen indgået en aftale omkring brug og kontrol med swimmingpools og spabade i private udlejningsferiehuse. I overensstemmelse hermed har Feriehusudlejernes Brancheforening påtaget sig at informere medlemmerne præcist om aftalens indhold og betingelser, lige som lejere, der bestiller ferieophold i danske feriehuse via brancheforeningens medlemmer, har krav på, at medlemmerne efterlever denne aftale.

Afbestilling

Lejer har krav på, at afbestillingsregler i tydelig skriftlig form fremgår af formidlerens udbudsmateriale (internetpræsentationer, katalog o.l.). Herunder information om afbestillingsregler i tilfælde af lejers sygdom eller andre forhold, som kan hindre lejers gennemførelse af bestilte lejemål.

Klager

Ved lejers klage over forhold i forbindelse med lejemålet forpligter formidleren sig til at behandle klagen hurtigt.

Skriftlige klager modtaget efter endt lejemål besvares skriftligt, og løsningsforslag eller andet gives senest 14 dage efter klagens modtagelse.

El og vand

Afregningsprisen for el-forbrug og eventuelle andre forbrugsafhængige udgifter skal tydeligt fremgå af formidlers udbudsmateriale (katalog, internetpræsentationer o.l.). Skal lejer betale forbrugsafhængige udgifter ud over el, skal disse endvidere fremgå af opslag eller lignende i ferieboligen.