Beskatning

Bundfradrag og beskatning

Nedenfor ses beskatningsreglerne.

I 2019 er bundfradraget 40.900 kr. I 2020 er bundfradraget 41.800 kr. Bundfradraget var 40.000 kr. i 2018, 21.400 kr. i 2017, 21.000 kr. i 2016, 20.700 kr. i 2015 og 20.400 kr. i 2014. 

Så meget kan du tjene

Lejeindtægt samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives.

Fast fradrag på 40%

Denne metode er den mest benyttede til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset.

Vælges denne metode, er de første 40.900 kr. (2019) af bruttolejeindtægten pr. fritidshus skattefri.

Hvis ejendommen sælges, kan både køber og sælger få 40.900 kr. bundfradrag for året (2019). Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på 40.900 kr. i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt (2019).

Al indtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm, olie, gas m.m.) kan efter bundfradraget på 40.900 kr. fratrækkes yderligere et fradrag på 40%.

40%-fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Der skal betales fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret, og der kan ikke fradrages ejendomsskatter.

Lejeindtægten fratrukket bundfradrag og 40%-fradrag beskattes som kapitalindkomst.

Nedenfor ses et eksempel på beregning af lejeindtægten i hhv. 2019 og 2020.

Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i den skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst.