Turismeglæde: Planlov og lov om sommerhuse og campering flytter til Erhvervs- og Vækstministeriet

Mandag, juni 29, 2015

Feriehusudlejernes Brancheforening og Campingrådet glæder sig i fællesskab over, at den nye regering har flyttet ansvaret for planloven og lov om sommerhuse og campering, herunder campingreglementet og vinterudlejningsreglen for sommerhuse, fra Miljøministeriet til  Erhvervs- og Vækstministeriet. 

I en kommentar siger direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening Carlos Villaro Lassen:

"Vi er glade for, at lovgivningen er omprioriteret fra utidsvarende miljøbeskyttelse i Miljøministeriets regi til en vækstdagsorden i Erhvervs- og Vækstministeriet. Vi er interesserede i at beskytte miljøet og naturen, fordi naturen har en stor værdi for turismen, men flere tolkninger af reglerne som for eksempel begrænsingen af udlejning af sommerhuse i vinterhalvåret er helt ude af trit med turismens behov og ønsket om en bredere sæson."  

Poul Fejer Christiansen, direktør i Campingrådet, udtaler:

”Det er et godt signal, som den nye regering sender til de danske campingpladser med flytningen af de to love. Vi har meget tit oplevet, at Miljøministeriet - og ikke mindst Naturstyrelsen - ikke har været lydhør nok over for vores ønsker om forandringer. Vi ønsker klart, at der skal værnes om den danske natur, men vi ønsker også, at der skal kunne findes fornuftige løsninger, så der kan ske udvikling i det åbne land, hvor langt de fleste campingpladser er placeret.”  

Se udtalelse her.

Uddrag af Kongelig Resolution:

Uddrag af Kongelig Resolution.Del denne side