Stud.jur. til Ankenævnet for Feriehusudlejning

Til Ankenævnet for Feriehusudlejning søger vi en ba.jur. Stillingen er en deltidsstilling 13 timer ugentligt med titel som sekretariatschef og kontor på Amagertorv på Strøget i København.
Tirsdag, maj 21, 2019

Arbejdet for Ankenævnet for Feriehusudlejning består i sagsbehandling, korrespondance med parter, medlemmer og formand samt indstilling til afgørelser.

Studiejobbet giver unikke kvalifikationer og indsigt i forelæggelse, proces og afgørelser med en høj grad af selvstændighed og direkte kontakt med alle sagens parter.

Du skal have bestået bachelordelen – eller blive bachelor i 2019. Vi forventer, at du har gode faglige kvalifika­tioner, gode skriftlige formuleringsevner og lyst til det faglige arbejde vedrørende klagesagerne samt samarbejde med sekretariatets samarbejdsparter. Vi lægger vægt på fleksibilitet og selvstændighed samt lyst til at arbejde med konkret sagsbehandling. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med arbejde inden for forbrugerret og interesse for konkret tvistløsning og klagehåndtering. Desuden er det et krav, at du taler og skriver perfekt dansk, taler og skriver engelsk og er fortrolig med Office-pakken. Det er en fordel, hvis du også forstår tysk.

Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter nærmere aftale. Tiltrædelse snarest muligt.

Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet behandler klager fra lejere af feriehuse over feriehusudlejere. Du kan læse mere om ankenævnet på www.ankenaevnferiehus.dk.

Ankenævnet består af en dommer (formand), 2 medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og 2 medlemmer udpeget af Feriehusudlejernes Brancheforening.

Ankenævnets sekretariat indgår som en selvstændig afdeling placeret hos sekreta­riatet for Feriehusudlejernes Brancheforening. Læs mere på www.fbnet.dk. Arbejdsstedet er på Amagertorv (Strøget) i København K. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra.

Send din ansøgning vedlagt cv, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger pr. e-mail til abr@fbnet.dk. Vi indkalder løbende til samtale.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Anette Breitenstein, Feriehusudlejernes Brancheforening, på telefon 96 30 22 44.

Del denne side