Stud.jur. til Ankenævnet for Feriehusudlejning

Til Ankenævnet for Feriehusudlejning søger vi en ba.jur. (eller ba.jur. til sommer 2019). Stillingen er en deltidsstilling (gennemsnitlig 12-15 timer ugentligt), der er perfekt som studiejob. Arbejdsstedet er på Amagertorv (Strøget) i København K. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra.
Onsdag, marts 20, 2019

Til Ankenævnet for Feriehusudlejning søger vi en ba.jur. (eller ba.jur. til sommer 2019). Stillingen er en deltidsstilling (gennemsnitlig 12-15 timer ugentligt), der er perfekt som studiejob, og du får titel af sekretariatschef. 

Arbejdet for Ankenævnet for Feriehusudlejning består i klargøring af nævnets sager, herunder: 

  • Besvarelse af telefoniske henvendelser og henvendelser via mail vedrørende klagesager
  • Korrespondance mellem parterne under sagens forberedelse
  • Udarbejdelse af skriftlige sagsfremstillinger inkl. indstilling til afgørelse
  • Kontakt til nævnets formand, som er dommer
  • Praktisk og juridisk bistand til ankenævnet, herunder deltagelse i ankenævnsmøder
  • Informationsvirksomhed vedrørende ankenævnets virksomhed i øvrigt. 

Du skal have bestået bachelordelen – eller blive bachelor til sommer 2019. Vi forventer, at du har gode faglige kvalifika­tioner, gode skriftlig formuleringsevner og lyst til det faglige arbejde vedrørende klagesagerne samt samarbejde med sekretariatets samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på fleksibilitet og selvstændighed samt lyst til at arbejde med konkret sagsbehandling. Sans for prioritering af væsentlige og relevante informationer er her en vigtig forudsætning. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med arbejde inden for forbrugerret. Desuden er det et krav, at du taler og skriver perfekt dansk, taler og skriver engelsk og er fortrolig med Office-pakken. Det er en fordel, hvis du også forstår tysk. 

Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter nærmere aftale. Tiltrædelse snarest muligt. 

Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet behandler klager fra lejere af feriehuse over feriehusudlejere. Du kan læse mere om ankenævnet på www.ankenaevnferiehus.dk. 

Ankenævnet består af en dommer (formand), 2 medlemmer fra forbrugerinteresser, udpeget af Forbrugerrådet Tænk, og 2 medlemmer fra erhvervsinteresser, udpeget af Feriehusudlejernes Brancheforening, samt suppleanter. 

Ankenævnets sekretariat indgår som en selvstændig afdeling placeret hos sekreta­riatet for Feriehusudlejernes Brancheforening. Læs mere på www.fbnet.dk. Arbejdsstedet er på Amagertorv (Strøget) i København K. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra. 

Skynd dig at sende din ansøgning vedlagt cv, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger pr. mail til abr@fbnet.dk. Vi indkalder løbende til samtale. 

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Anette Breitenstein, Feriehusudlejernes Brancheforening, på telefon 96 30 22 44. 

Del denne side