Sagsomkostninger

Hvad koster sagen?

Hvis klageren taber sagen, vil indklagede ikke skulle afholde sagsomkostninger til ankenævnets behandling af sagen.

Hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagesagen, vil indklagede være forpligtet til at afholde et sagsbehandlingsgebyr. Størrelsen heraf afhænger af følgende:

-Tildeles klageren et pengebeløb, som indklagede havde tilbudt klageren allerede inden sagen blev indbragt for ankenævnet, vil indklagede ikke afholde et sagsbehandlingsgebyr.

-Tildeles klageren et pengebeløb, som indklagede tilbød klageren efter sagens indbringelse for ankenævnet, vil indklagede skulle afholde 1.250,00 kr. i sagsbehandlingsgebyr, hvis indklagede er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening. Er indklagede ikke medlem af brancheforeningen, betales et sagsbehandlingsgebyr på 4.000,00 kr.

- Tildeles klageren et større pengebeløb end tilbudt før eller efter sagens optagelse til behandling i ankenævnet, betales et sagsbehandlingsgebyr på 2.500,00 kr., hvis indklagede er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening. Er indklagede ikke medlem af brancheforeningen, afholdes et sagsbehandlingsgebyr på 8.000,00 kr.

Sagsbehandlingsgebyret afholdes til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Ankenævnets sekretariat vil fremsende en faktura på det respektive beløb. Undlader indklagede at betale sagsbehandlingsgebyret, vil ankenævnet have kompetence til at inddrive kravet via SKAT. 

Del denne side