Udlejning af flexboliger

Mandag, november 25, 2013

Udlejning af flexboliger

Feriehusudlejernes Brancheforening har netop igangsat projektet “Fra faldefærdige huse på landet til vækst i landdistrikterne gennem feriehusudlejning”

I foråret 2013 blev det muligt at ændre status for en bolig, således at en ejer, i den tid vedkommende har ejendommen, kan benytte og udleje den som feriebolig.

Nogle kommuner har allerede taget den nye ordning til sig, f.eks. er der allerede givet 40 flexboligtilladelser i Lolland Kommune, og flere andre er undervejs. Ved at udleje flexboligerne kan der skabes ny vækst hos attraktioner, handelsliv og spisesteder, og lokale håndværkere vil få nye opgaver med at renovere boligmassen.

Vi vil nu tage kontakt til 25 relevante kommuner på landet og undersøge om der er potentiale for at øge udbuddet af ferieboliger, og om der er en efterspørgsel efter en helt ny form for feriehus.

“Vi synes at det er fantastisk, at de mange gode, men tomme huse på landet kan skabe ny vækst og vi oplever allerede efterspørgsel efter huse på landet. Der er et guldæg her”, udtaler Carlos Villaro Lassen.

I projektet, som forløber frem til maj 2014 vil vi inddrage kommuner, ejendomsmæglere og feriehusudlejere, og ministeren for By, Bolig og Landdistrikter vil følge udviklingen tæt.

Del denne side

her er en custom panes

Custom panes: