Kontakt ankenævnet

Ankenævnet for Feriehusudlejning 

Amagertorv 9, 2.
DK-1160 København K

Telefon +45 20 36 22 44
Mail info@ankenaevnferiehus.dk  

 

Feriehusudlejernes Brancheforening

Amagertorv 9, 2.
DK-1160 København K

Telefon +45 96 30 22 44
Mail info@fbnet.dk