Hånd med søstjerne

Hvordan klager jeg?

Når De ønsker at indbringe en klage for Ankenævnet for Feriehusudlejning

Hvis De ikke kan løse tvisten med Deres udlejer (bureau eller privat udlejer), kan en klage indbringes til Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Klageskriftet skal udfærdiges på den af ankenævnet udarbejdede klageformular. Denne findes her.

Hvad skal der stå i klageformularen:

Klageformularen udgør Deres klageskrift i sagen. Klageformularen skal derfor bl.a. indeholde en nøje beskrivelse af, hvad De ønsker at klage over. Det kan blandt andet anbefales, at lave en redegørelse over hele hændelsesforløbet, før, under og efter lejeperioden. Klagepunkterne skal være ledsaget af en begrundelse, hvis formål er at uddybe, hvorfor de påberåber klagepunkterne. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt alene at henvise til en e-mailkorrespondance, for nærmere uddybelse af klagens indhold, idet korrespondancen skal understøtte klageformularens oplysninger.

Er De i tvivl om, hvorledes klageformularen skal udfyldes, bør De kontakte ankenævnets sekretariat.

Med klageformularen vedlægges de i klageformularen nævnte bilag.

Bilagene er:

- Behørig dokumentation for at tvisten er søgt løst mellem lejer og bureau (eks. e-mailkorrespondance, evt. dokumentation for telefonisk kontakt)

- Dokumentation for det lejede feriehus (eks. lejekontrakt)

- Husbeskrivelse af det lejede feriehus (evt. udprint fra udlejers hjemmeside)

- Gældende lejebestemmelser for det pågældende lejemål

- Evt. andre relevante dokumenter eller billeder

- Dokumentation for indbetaling af klagegebyr til ankenævnet (eks. kopi af overførselsudskrift)

Vær opmærksom på, at ankenævnet foretrækker at modtage filer i Word eller PDF og billeder som jpg-filer. Hvis materialet er meget omfangsrigt, kan dette med fordel gemmes i Dropbox (ikke iCloud eller OneNote).

 

Hvad koster det at bruge ankenævnet?

Det koster 300,00 kr. at klage. Beløbet betales tilbage klageren, hvis der gives fuldt eller delvist medhold. Klagegebyret tilbagebetales ligeledes, hvis Ankenævnet for Feriehusudlejning anser klagen for uegnet til behandling.

Er klager bosat i udlandet betales € 40,00.

Beløbet overføres til:

Spar Nord

Reg: 9286

Konto: 4563107877

IBAN: DK1292864563107877

BIC: SPNODK22

Klageskriftet sendes til Ankenævnet for Feriehusudlejning pr. post eller pr. e-mail. Da sekretariatet ønsker at fremme en hurtig sagsbehandling, opfordres alle til at sende klageskriftet pr. mail. Skulle der være spørgsmål i den forbindelse, bør De kontakte sekretariatet.

Når vi har modtaget dit klageskrift fremsender vi hurtigst muligt en bekræftelse.

Sekretariatet bistår gerne lejer såvel som udlejer med sagens oplysning.

Del denne side