Feriehus Danmark

Hvem kan klage?

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler klager over mangler ved feriehuse i Danmark og EU. Klagen skal være indbragt af en forbruger under følgende forudsætninger:

-          klageren har indgået en gyldig lejeaftale med en udlejer, der er bosat i Danmark

-          klageren skal have lejet et feriehus, der har adresse inden for den Europæiske Union

-          udlejeren kan være en erhvervsvirksomhed eller en privat person, der udlejer sit feriehus

-          er forbrugeren bosat i et andet land end Danmark, vil ankenævnet alene have kompetence til at behandle klager over feriehuse, der er beliggende i Danmark

-          klagen kan angå mangler ved feriehuset, manglende opfyldelse af tillægsydelser så som rengøring, manglende opvarmning, mm. Klagen kan også angå feriehusets standard, udstyr, beliggenhed eller f.eks. udgifter til vand, elektricitet og varme under opholdet.

Ankenævnet kan også behandle klagesager vedrørende lejeaftaler, hvor klageren er en erhvervsvirksomhed, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra et privat forhold.

Inden De indbringer en klage for Ankenævnet for Feriehusudlejning:

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler alene klager, hvor parterne ikke kan nå til enighed omkring et forhold, der udspringer af lejeaftalen. Det er derfor et væsentligt krav, at klageren kan dokumentere, at sagen er forsøgt løst i mindelighed, inden sagen fremsendes til sekretariatet. Klageren bør derfor sørge for at kontakte udlejeren ved brev eller pr. e-mail. Denne korrespondance kan senere udgøre den nødvendige dokumentation for, at sagen uden brugbart resultat er søgt løst med udlejeren. Telefonisk henvendelse alene vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig.

Ankenævnet modtager klager over ”feriehuse”. Hermed forstås traditionelle sommerhuse, ferielejligheder eller lignende. Uden for ankenævnets kompetence falder derfor f.eks. ”campingvogne” og ”hytter" på campingpladser samt ”hotelværelser”. Der henvises til andre ankenævn, der behandler klager over nævnte ferieformer.

Klageren bør være opmærksom på, at feriehusbranchens aktiviteter er påvirket af årstiden, hvorfor nogle bureauer vil have væsentlig længere svartid på reklamationer på visse tider af året.

Er De i tvivl om, hvorvidt Deres sag kan behandles af Ankenævnet for Feriehusudlejning, er De altid velkommen til at kontakte ankenævnets sekretariat. Se under kontakt.

Ønsker De at indbringe en klage for Ankenævnet for Feriehusudlejning, se mere under Hvordan klager jeg.

Ankenævnets vedtægter findes her

 

Del denne side