Glæde over regeringens vækst- og finanslovsudspil

Tirsdag, august 30, 2016

Regeringens 2025-plan, vækstplan og finanslovsudspil indeholder mange forslag, der påvirker feriehusudlejning.

Regeringen foreslår en forhøjelse af bundfradraget med 5.000 kr. for sommerhuse og med 10.000 kr. for helårsboliger, der udlejes gennem bureauer eller platforme, som indberetter lejeindtægter til SKAT. Desuden foreslås markant lavere energiomkostninger gennem afskaffelse af PSO-afgifterne. Hertil kommer regeringens planer om en national turismestrategi, lempelse af 39-ugers reglen og tilladelse til opførelse af 5.000 nye feriehuse med henblik på udlejning.

Uddrag for udspillet:

  • Lavere omkostninger gennem afskaffelse af PSO-afgiften og effektiv forsyning.
  • Væksttjek og vækstteams og en national strategi for turisme.
  • Præsentere en deleøkonomisk strategi, der sikrer klarere rammer for deleøkonomisk aktivitet. 
  • Forhøje det eksisterende bundfradrag for udlejning af helårsboliger med 10.000 kr. om året og med 5.000 kr. for udlejning af sommerhuse forudsat, at der sker indberetning til SKAT via et bureau eller en deleøkonomisk platform.
  • Afsætte 100 mio. kr. årligt fra 2018 til skattelempelser for deleøkonomiske aktiviteter, som betinges af en automatisk indberetning til SKAT via en digital indberetningsløsning. 
  • At der igangsættes en dialog med betalingstjenester om en indberetningsløsning, så privatpersoner nemt kan indberette oplysninger om indtægter til SKAT fra serviceydelser mellem privatpersoner.
  • At der udvikles en digital indberetningsløsning, som skal fungere på digitale platforme. For at understøtte udbredelsen af løsningen gennemføres en markedsføringsindsats, og der søges at indgå frivillige aftaler med deleøkonomiske platforme om at anvende løsningen.
  • Udvikle en digital indberetningsløsning, som skal fungere på digitale platforme, og som forsøges udbredt gennem indgåelse af frivillige aftaler med deleøkonomiske platforme.

Læs hele udspillet her: http://evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-2016

Del denne side