Fødevareminister Dan Jørgensen støtter lystfiskerturismen

Fredag, februar 20, 2015

PRESSEMEDDELELSE

Fødevareminister Dan Jørgensen støtter lystfiskerturismen

20. februar 2015

Fødevareminister Dan Jørgensen har i dag offentliggjort en række anbefalinger fra en hurtigt-arbejdende Task Force om lystfiskerturisme i Danmark på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside ’Sportsfiskeren.dk’.

Dan Jørgensen ønsker at udvikle det danske lyst- og fritidsfiskeri, så både flere danskere og flere udenlandske turister kan få glæde af det. Og udviklingen skal være bæredygtig og skabe livskvalitet og vækst.

En essentiel del af turismen i Danmark, og specielt kystturismen, udgøres af de såkaldte ”Special Interest”-segmenter som cykling, dykning, lystfiskeri mm., som alle udgør voksende markedssegmenter. Også lystfiskerturisme er i vækst, og lystfiskeri i Danmark er beregnet til at skabe en omsætning på knap 3 mia. kr. og omkring 2.500 fuldtidsjobs.

”Det er rigtig spændende for dansk turisme, at Fødevareministeren tager interesse i at promovere lystfiskerturismen i Danmark” siger Carlos Villaro Lassen, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, som deltog i den nedsatte Task Force om lystfiskerturisme på vegne af overnatningssektoren. ”Vi ser gerne en styrkelse af lystfiskerturismen, hvilket specielt vil komme mange yderområder til gode i form af større omsætning og flere arbejdspladser”, fortsætter Carlos Villaro Lassen.

Beslutningen om at nedsætte en hurtigt-arbejdende Task Force om lystfiskerturisme blev taget som opfølgning på den konference, som fødevareminister Dan Jørgensen inviterede alle med interesse for lyst- og fritidsfiskeri til i Vejle den 6. september 2014.

Turismekonsulent i det tidligere Videncenter for Kystturisme, Jan Bjarnason, blev af Naturerhvervsstyrelsen anmodet om at etablere Task Forcen og påtage sig rollen som dens formand. ”Det var en rigtig taknemmelig opgave at etablere denne Task Force og gennemføre et mødeforløb, som på rekordtid resulterede i en lang række forslag til forbedring og videreudvikling af lystfiskerturismen i Danmark”, siger Jan Bjarnason. ”Det er sjældent, at man ser så megen entusiasme og udviklingsiver”, fortsætter han.

Hent hele Naturerhvervstyrelsens nyhedsmeddelelse her.

For uddybning og flere kommentarer, kontakt:

Direktør Carlos Villaro Lassen, Feriehusudlejernes Brancheforening, mobil 31 10 10 90 (info@fbnet.dk)

Turismekonsulent Jan Bjarnason, tidl. Videncenter for Kystturisme, mobil 51 68 53 42 (jan@bjarnason.eu


Del denne side