FAQ

Her findes nogle af de ofte stillede spørgsmål om ankenævnets virke. Bemærk, at ankenævnets sekretariat ikke har kompetence til at rådgive eller udtale sig om et muligt udfald af en sag. Her henviser vi til de afgørelser, der ligger her på siden.

Hvilken type sager behandler ankenævnet?
En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. Ankenævnet kan dog ikke behandle klager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder, og sager vedrørende person- og tingsskader.

Kan en husejer eller et udlejningsbureau indbringe en sag for ankenævnet?
Nej, kun en lejer (en forbruger) kan indbringe en sag for ankenævnet.

Hvad menes der med, at ankenævnet er privat?
Det betyder, at Ankenævnet for Feriehusudlejning er godkendt af de danske myndigheder til at behandle sager iht. vedtægterne. Godkendelsen garanterer ankenævnets autoritet, men ankenævnet drives udelukkende af private organisationer (Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet Tænk).

Er der nogen tidsfrister?
Nej, der er ingen tidsfrister for indbringelse af en klage for ankenævnet. Man skal dog som klager være opmærksom på, at sagen ikke falder for en passivitetsbetragtning, hvis man har været inaktiv i en længere periode, før klagen indgives til ankenævnet.

Er der nogen omkostninger forbundet med en klage i ankenævnet?
Det overordnede mål for ankenævnet er at være omkostningsbevidst, hvilket betyder en retfærdig sagsbehandling uden store juridiske omkostninger. Det koster 300 kr. (eller 40 Euro) at indbringe en sag for ankenævnet. Beløbet vil blive returneret til klageren, såfremt denne får helt eller delvist medhold i sin klage.

Er det muligt at klage over et feriehus, der ikke er beliggende i Danmark?
Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer, som er etableret i Danmark, vedrørende lejers ophold i og leje af feriehus. Feriehuset kan altså godt være beliggende i udlandet, hvis udlejningsbureauet er etableret i Danmark. En klage mod et udlejningsbureau, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.


Del denne side