Carlos Villaro Lassen

Brancheforening indsender officiel klage til Europa Kommissionen over vidtgående og modstridende lokalregler, der kvæler korttidsudlejning

Torsdag, september 22, 2016

OVERSÆTTELSE AF ENGELSK PRESSEMEDDELELSE - den engelske pressemeddelelse ligger separat under "Nyheder"

BEMÆRK, AT ORDLYDEN I DEN ENGELSKE VERSION ER GÆLDENDE. DER TAGES SÅLEDES FORBEHOLD FOR UNØJAGTIG OVERSÆTTELSE.

 

Brancheforening indsender officiel klage til Europa Kommissionen over vidtgående og modstridende lokalregler, der kvæler korttidsudlejning

København, 22. september 2016: Nogle af de mest populære by-destinationer i Europa kvæler boligejeres muligheder for at udleje deres ejendom til rejsende ved at indføre vidtgående og ofte modstridende regelsæt. Dét er påstanden i den klage, branchen for korttidsudlejning har indgivet til EU-kommissionen. Eksempler på gældende restriktioner varierer fra direkte forbud mod kortidsudleje til regler vedrørende antallet af bøjler i garderobeskabe, antallet af glas, håndklæder i badeværelser og lysstyrken af elpærer – krav, der er ude af proportioner.

Klagen er indgivet af EHHA, som repræsenterer både boligejere, lejere, udlejningsvirksomheder, såvel som korttidsudlejningsplatforme, og klagen er rettet mod populære destinationer som Berlin, Barcelona, Bruxelles og Paris, der er udsat for nogle af de mest nidkære regler og restriktioner / forbud, hvilket ikke stemmer overens med EU lovgivningen. Ydermere pålægger mange andre europæiske destinationer uhensigtsmæssige byrder på borgere, der blot vil udleje deres bolig i korte perioder. Den officielle klage kommer i kølvandet på flere måneders uformel dialog med den Europæiske Kommission.  

EHHA advarer imod lokal lovgivning, der risikerer at kvæle korttidsudlejningsbranchen, og påduttede vidtgående juridiske forpligtigelser for platforme, der forbinder boligejere og lejere. ”Branchen skal være den første til at byde fornuftig lovgivning for korttidsudlejningssektoren og dele-økonomier velkommen ”, udtaler EHHA’s generalsekretær Carlos Villaro Lassen, ”dog risikerer deleøkonomiske tjenester i Europa at blive mast under et miskmask af vidtgående og modstridende regler. Mens nogle af disse regler kan være velmenende og passende for store hoteller, er de fuldstændig ude af proportioner for borgere, der blot vil udleje deres bolig i få dage”.

”Restriktionerne overtræder EU borgeres fundamentale frihedsrettighed til at oprette virksomheder og tilbyde services på tværs af Europa, og derfor har vi har besluttet at handle og indgive denne klage,” tilføjer han.

I Barcelona har myndighederne udvidet turisme regulativerne, som oprindeligt blev indført for at kontrollere sektorens erhvervsvirksomheder.  Nu er også dele-økonomiske tjenester omfattet af reglerne uden nogen form for modificering. Boligejeren, der ønsker at udleje sin bolig (der er forbud mod kun at udleje enkelte værelser), skal leve op til en lang liste med tekniske- og kvalitetsbetonede krav. Selv små overtrædelser, såsom manglende klageark til forbrugeren, kan resultere i bøde op til 3.000 Euro. Store overtrædelser kan give op til 600.000 Euro i bøde.

Mens individer med tilladelse til udlejning i Barcelona er begrænset til kun at måtte udleje hele boligen, er det modsatte gældende i Berlin. Indbyggere i Berlin, der ønsker at udleje mere en 50 % af deres bolig, skal erhverve en speciel tilladelse, der kun vil blive bevilget, hvis de kan bevise, at de ikke ellers kan få økonomien til at hænge sammen, eller i meget specielle eller umulige situationer.

I Bruxelles står privatpersoner over for en kolossal administrativ udfordring; Hvis de vil udleje deres bolig – er reglerne præcis de samme, som hvis de drev et luksushotel. Kravene inkluderer blandt andet garderobe med mindst to bøjler per gæst, lysstyrken i værelset skal være på 100lux, elektrisk lys over vasken i badeværelset på 200lux, mindst en kop eller glas per gæst og et gæstehåndklæde. Bøder ved overtrædelse kan ligge mellem 250 Euro og 25.000 Euro.

I Paris bliver boligejere, der ønsker at erhverve et ekstra lejemål (pied-a-terre), pålagt at betale en ”kompensation” til byen. Det er en bekostelig og plagsom proces, der i værste fald kan betyde, at det dobbelte areal af bygningens erhvervslejemål skal transformeres til almen bolig i mindst samme stand som det ekstra lejemål – i realiteten et forbud på at udleje ekstra boliger.

Online platforme, der reklamerer for korttidsudlejning står også over for en mængde vidtgående og modsætningsfyldte regler, der er koblet sammen med et massivt erstatningsansvar ved overtrædelse og er dermed i strid med hensigterne i EU's E-handelsdirektiv.

Brancheforeningen for korttidsudlejning sikrer rejsende flere valgmuligheder, konkurrencedygtige priser og muligheden for at opleve steder på en ny og spændende måde. Det medfører også betydelige fordele for boligejere og lejere i form af forbedret privatøkonomi og muligheden for at udleve iværksætterdrømme. Lokalsamfundet drager også fordel af øget turisme og forbrug, vækst, investeringer og beskæftigelse.         

Ifølge et Phocuswright studie[1] har 45 millioner voksne europæere inden for de seneste to år benyttet kortidsleje, og i Europa omsætter branchen årligt for 80 milliarder Euro. I Europa bidrager private boligejere, boligudlejningsvirksomheder, portaler og hjemmesider med en kapacitet på 20 millioner senge til turister – det er dobbelt så mange som antallet af traditionelle hotelsenge.  Branchen for korttidsudlejning er en kernekomponent i Europa Kommissionens strategi for et digitalt indre marked. De restriktive lokalregler har imidlertid en negativ effekt på konkurrencen på de pågældende turistdestinationer og i særdeleshed på evnen til at tiltrække nye rejsende, der er på udkig efter korttidslejemål.

Ifølge EU Kommissionens guidelines for deleøkonomi, offentliggjort i juni i år, ”skalregler for deleøkonomien kunne retfærdiggøres og være rimelige og skal stile mod at lette aktører fra unødvendige administrative byrder”. Retningslinjerne advarer også om, ”at en fragmenteret tilgang til deleøkonomien, skaber usikkerhed for traditionelle aktører, nye serviceudbydere og forbrugere og risikerer at hæmme innovation, jobskabelse og vækst”

Klagen fra EHHA anmoder kommissionen om at påbegynde en såkaldt EU Pilot drøftelse med relevante medlemslande (Tyskland, Spanien, Belgien og Frankrig) for hurtigt at bringe de identificerede lokale regelsæt for korttidsudlejning i fase med EU lovgivningen.

Klagen understreger også, at visse medlemslande, på trods af deres medlemsforpligtigelse, har forsømt at orientere Kommissionen om de vidtgående regler, visse bystyrer og kommuner har indført. Fremadrettet vil EHHA nøje overvåge, hvorvidt regeltiltag rettet mod deleøkonomiske tjenester er ude af proportioner.

Carlos Villaro Lassen sammenfatter: ”EU må gribe ind for at stoppe dette unødvendige kludetæppe af restriktioner, modsætningsfyldte regler og bureaukrati, der risikerer at kvæle en pulserende og voksende del af EU økonomien. De nuværende regler rammer forbrugere, boligejere, udlejere og turismen i bred forstand. De er også i modstrid med gældende EU-lov og Kommissionens mål om at skabe et Digitalt Indre marked.

-SLUT-

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Carlos Villaro Lassen

Administrerende direktør Feriehusudlejernes Brancheforening og Generalsekretær for EHHA (The European Holiday Home Association) 
Tel:                      + 45 3110 1090
Email:                  info@ehha.eu

www.ehha.eu 

 

NOTER OM EHHA:

The European Holiday Home Association (http://ehha.eu)

The European Holiday Home Association (EHHA blev etableret i 2013 for at give en stemme til aktørerne inden for korttidsudlejning.  EHHA’s medlemmer spænder over foreninger, der repræsenterer private boligejere til boligudlejningsfirmaer og digitale platforme. Foreningens medlemmer har sit virke inden for EU’s grænser.  Foreningens hovedinteresse er korttidslejemål af huse og lejligheder.

Deleøkonomi

Den kollaborative økonomi (eller deleøkonomi) refererer til systemer, der gør det muligt at benytte varer, tjenesteydelser, data eller talent uden at eje.  Deleøkonomien har mange udtryksformer, men alle udnytter teknologien og peer-to-peer fællesskaber. Sidste år iværksatte EU Kommissionen en offentlig høring om deleøkonomi og online platformenes økonomiske rolle (søgemaskiner, sociale medier, videodeling, app stores osv.) EU ser et klart potentiale for deleøkonomien i forhold til innovation, vækst og jobskabelse.

The Collaborative Economy (or Sharing Economy) refers to systems that enable access to goods, services, data and talent, without the need for ownership. These systems take a variety of forms but all leverage information technology and peer-to-peer communities. Last year the European Commission launched a public consultation on the Collaborative Economy which looked at the economic role of online platforms (search engines, social media, video sharing website, app stores, etc.). The EU sees a clear potential in the Collaborative Economy in terms of innovation, growth and jobs.

 

Del denne side