Feriehus Danmark

Beskatning

Nedenfor ses beskatningsreglerne.

I 2018 er bundfradraget 40.000 kr. Bundfradraget var 21.400 kr. i 2017, 21.000 kr. i 2016, 20.700 kr. i 2015 og 20.400 kr. i 2014. 

Så meget kan du tjene

Lejeindtægt samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives.

Fast fradrag på 40%

Denne metode er den mest benyttede til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset.

Vælges denne metode, er de første 40.000 kr. (2018) af bruttolejeindtægten pr. fritidshus skattefri.

Hvis ejendommen sælges, kan både køber og sælger få 40.000 kr. bundfradrag for året (2018). Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på 40.000 kr. i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt (2018).

Al indtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm, olie, telefon m.m.) kan efter bundfradraget på 40.000 kr. fratrækkes yderligere et fradrag på 40%.

40%-fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Der skal betales fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret, og der kan ikke fradrages ejendomsskatter.

Lejeindtægten fratrukket bundfradrag og 40%-fradrag beskattes som kapitalindkomst.

Eksempel: 

Bruttolejeindtægt      72.000,- kr.
+ strøm, olie, telefon mm.    8.000,- kr.
Samlet lejeindtægt 80.000,- kr.
Bundfradrag (2018) 40.000,- kr.
Lejeindtægt - bundfradrag   40.000,- kr.
40%-fradrag af 40.000 kr. 16.000,- kr.
Til beskatning som kapitalindkomst 24.000,- kr.
Skat ved negativ kapitalindkomst 42% 
(negativ kapitalindkomst 33,5% = 8.040 kr.)
10.080,- kr.
Fortjeneste efter skat 80.000-10.080 69.920,- kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i den skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst.

Del denne side