Verwendung der dänischen Ferienhäuser während der Wintermonate

Ud fra retspraksis samt den seneste fortolkning af reglerne fra Skov- og Naturstyrelsens side anbefaler Feriehusudlejernes Brancheforening herefter følgende regelsæt anvendt omkring benyttelse af sommerhuse i vinterhalvåret: 

1. Der gælder en maksimumsgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger) 

2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret: 

Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder, dog således at 

hver periode højst må udstrækkes til 4 uger - og i et enkelt tilfælde 5 uger 

- samt, at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning. 

3. For så vidt angår ejerspærringer, vægter disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at bureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til bureauet. 

 

Teilen Sie diese Seite