Brancheforeningens profil

Feriehusudlejernes Brancheforening blev stiftet i 1977 med følgende formål 

* at virke for en samlet, enig og stærk branche
* at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
* at varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
* at virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Feriehusudlejernes Brancheforenings medlemmer er en blanding af udlejningsbureauer med feriehuse over hele Danmark, lokale og regionale udlejningsbureauer samt feriehusudlejende turistbureauer.

Feriehusudlejernes Brancheforenings vedtægter forpligter medlemmerne til blandt andet at følge de af generalforsamlingen trufne beslutninger og aftaler, herunder foreningens regler for "God forretningsskik i feriehusudlejningsbranchen". 

Feriehusudlejernes Brancheforening opretholder desuden et godt samarbejde med andre brancheorganisationer inden for det danske turisterhverv samt VisitDenmark.

Feriehusudlejernes Brancheforening er høringsberettiget i spørgsmål, der vedrører udlejning af feriehuse i Danmark.

Pool- og spakursus

Feriehusudlejernes Brancheforening afholder årligt uddannelseskurser i pool- og spatilsyn.