Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!
Feriehus Danmark

Beskatning

Nedenstående ses beskatningsreglerne.

I 2017 er bundfradraget 21.400 kr. Bundfradraget var 21.000 kr. i 2016, 20.700 kr. i 2015 og 20.400 kr. i 2014. 

Så meget kan du tjene

Lejeindtægt samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives.

Fast fradrag på 40%

Denne metode er den mest benyttede til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset.

Vælges denne metode er de første 20.700 kr. (2015) af bruttolejeindtægten pr. fritidshus skattefri.

Hvis ejendommen sælges, kan både køber og sælger få 20.700 kr. bundfradrag for året (2015). Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på 20.700 kr. i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt (2015).

Al indtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm, olie, telefon m.m.) kan efter bundfradraget på 20.700 kr. fratrækkes yderligere et fradrag på 40%.

40%-fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Du skal betale fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret - og der kan ikke fradrages ejendomsskatter ud over 40%-fradraget.

Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst.

Eksempel: Fast fradrag på 40%

Bruttolejeindtægt      kr. 72.000,-
+ strøm, olie, telefon mm.    kr. 8.000,-
Samlet lejeindtægt kr. 80.000,-
Bundfradrag (2015) kr. 20.700,-
Lejeindtægt - bundfradrag   kr. 59.300,-
40%-fradrag af 59.200 kr. 23.720,-
Til beskatning som kapitalindkomst kr. 35.580,-
Skat ved negativ kapitalindkomst 33,5% kr. 11.919,-
Fortjeneste efter skat 80.000-11.919 kr. 68.081,-

Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst, som negativ kapitalindkomst.

Del denne side